Lesbrief

Speciaal voor middelbare scholen is er een lesbrief ontwikkeld bij Dertiendagh. Hiermee kunnen docenten Nederlands, geschiedenis, CKV en/of maatschappijleer aan de slag om Dertiendagh in hun lessen te behandelen. De lesbrief is geschreven door Thalitha Bhugwandass (docent geschiedenis) en Anita Damkot (docent Nederlands) en zo opgezet dat er ook heel goed vakoverstijgende projecten aan gekoppeld kunnen worden.

Klik hier om de lesbrief te downloaden.

Lesbrief Dertiendagh voor samenvatting en boekverslag
Download nu de lesbrief bij Dertiendagh